• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Voľby 2016
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

    

  ASIO SR-zmluva o servise ČOV.pdf

  Zmluva o dielo Ingstav.pdf

  Darovacia-zmluva.pdf

  Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

  UPSVaR dodatok.pdf

  Zmluva-Jednota dôchodcov.pdf

  Zmluva-Družstevník.pdf

  Zmluva-Dobrovolný hasičský zbor.pdf

  Zmluva-Dobrovolná požiarna ochrana.pdf

  Zmluva-Stolnotenisový oddiel.pdf

  Darovacia zmluva-Bukov.pdf

  Nadácia spoločne za region 2016.pdf

  Zmluva o dielo Intersystém EU.pdf

  Dodatok č.1-IN-PRO s.r.o.pdf

  Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb.pdf

  Zmluva o spolupráci Bukov.pdf

  Darovacia zmluva Bukov.pdf

  Zmluva Trafin Oil.pdf

  Dodatok k zmluve Orange.pdf

  Dohoda o aktivačnej činnosti.pdf

  Zmluva o poskytnutí auditorských služieb.pdf

  Zmluva o dielo PP systém.pdf

  Dodatok k aktivačnej činnosti.pdf

  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP.pdf

  Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov.pdf

  Dohoda o absolventskej praxe.pdf

  IN-PRO s.r.o.dodatok k zmluve.pdf

  Min. obrany SR-dodatok č.1 k zmluve č.6 zverejnená dňa 7.9.2016.pdf

  Nadácia spoločne pre región zverejnená dňa 20.10.2016.pdf

  Darovacia zmluva zverejnená dňa 25.10.2016.pdf

  Zmluva o pripojení k IS zverejnená dňa 25.10.2016.pdf

  Zmluva p.Hruštinec zverejnená dňa 25.10.2016.pdf

  Zmluva o budúcich kúpnych zmluvách zverejnená dňa 26.10.2016.pdf

  Zmluva o dielo TELESYS zverejnená dňa 11.11.2016.pdf

  Darovacia zmluva BUKOV zverejnená dňa 16.11.2016.pdf

  Darovacia zmluva PP systém zverejnená dňa 16.11.2016.pdf

  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi zverejnená dňa 17.11.2016.pdf

  Zmluva -nadácia Prameň zverejnená dňa 29.11.2016.pdf

  Bukov-darovacia-zmluva zverejnená dňa 2.12.2016.pdf

  Zmluva Mapa Digitals Slovakia zverejnená dňa 12.12.2016.pdf

  D.Kresaň-Zmluva o prenájme zverejnená dňa 18.12.2016.pdf

  Ingstav -Mandátna zmluva zverejnená dňa 18.12.2016.pdf.pdf

  Zmluva Audit consults s.r.o.zverejnená dňa 30.12.2016.pdf