• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Voľby 2016
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

           

  Zmluva UPSVaR č.1.pdf

  Zmluva UPSVaR č.2.pdf 

  Zmluva o pripojení k informačnému systému.pdf

  Zmluva Treeworker - zimná údržba ciest.pdf

  Zmluva o dielo-lavice do DCO.pdf

  Nájomná zmluva na byt G v 8 bj.pdf

  Mandátna zmluva INGSTAV Žilina s.r.o.pdf

  Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy.pdf

  Dohoda o spoločnom stavebnom úrade.pdf

  Zmluva o poskytovaní služieb technika.pdf

  Nadácia spoločne pre region.pdf

  Zmluva BYTTERM.pdf  

  Zmluva nadácia Pontis.pdf

  Dohoda o finančnom príspevku.pdf

  Zmluva o poskytnutí dotácie STO.pdf

  Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ.pdf

  Zmluva o poskytnutí dotácie FK.pdf

  Zmluva o poskytnutí grantu.pdf

  Zámenná zmluva.pdf

  Dohoda o urovnaní.pdf

  Zmluva JLM č.1.pdf

  Zmluva JLM č.2.pdf

  Zmluva JLM č.3.pdf

  Zmluva Delinčák.pdf

  Zmluva o poskytovaní služieb.pdf

  Zmluva o VO.pdf

  Dodatok k zmluve s SPP.pdf

  Zmluva-p.Smolková.pdf

  Zmluva na dotáciu pre MŠ.pdf

  Zmluva o dotáciu.pdf

  Zmluva o dielo-Mineral MMV.pdf

  Kúpna zmluva Ragula.pdf

  Datacentrum zmluva.pdf

  MGM zmluva o dielo MŠ.pdf

  Darovacia zmluva-Nadácia spoločne pre region.pdf

  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku.pdf

  Zmluva o poskytnutí príspevku.pdf

  Zmluva o výpožičke IVECO DHZ.pdf

  Úverová zmluva-SZaRB a.s.pdf

  Zmluva o bežnom účte.pdf

  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke.pdf

  Darovacia zmluva Delinčák.pdf

  Dodatok č.1 k zmluve č.9133.pdf

  SSE-dohoda o spolupráci.pdf

  SSE zmluva o výpožičke podperných budov.pdf 

  UPSVaR dohoda o pomoci v hmotnej núdzi.pdf   

  Dohoda o poskytovaní údajov.pdf

  Zmluva o odvádzaní odpadových vôd.pdf

  UPSVaR Dohoda o obecných službách.pdf

  Zmluva o využívaní pozemku.pdf

  Zmluva o odvádzaní odpadavých vôd.pdf

  Darovacia zmluva - Bukov.pdf

  Zmluva In-Pro.pdf

  Mandátna zmluva_.pdf

  Zmluva o pripojení SSE VO Maršová.pdf

  SSE VO Rašov.pdf

  Mandátna zmluva Visions Consulting.pdf

  Mandátna zmluva Ingstav.pdf

  Dodatok č.2 k náj.zmluve.pdf

  Zmluva Natur-Pack.pdf