• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Voľby 2016
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  Nájomná zmluva p.Tretinár.pdf

  Zmluva nadácia spoločne pre slovensko.pdf

  Zmluva o prenájme pozemku.pdf

  Zmluva o menších obecných službách.pdf

   Dodatok k licenčnej zmluve.pdf

   Kúpna zmluva Dhollandia.pdf

  Zmluva pán Delinčák-DUKOV.pdf

   Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu.pdf 

  Zmluva o poskytovaní služieb.pdf

  Nájomná zmluva na hrobové miesto.pdf

  Nájomná zmluva na hrobové miesto.pdf

  Zmluva o dielo č.2/2014 VO.pdf

  Zmluva o dielo č.3/2014 VO.pdf

  Zmluva o dielo č.4/2014 VO.pdf

  Zmluva o spolupráci.pdf

  Zmluva o poskytovaní audtorských služieb.pdf

  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi.pdf

  Zmluva o dielo č.1/2014.pdf

  Dodatok k zmluve-Generali poisťovňa.pdf

  Zmluva o dielo č.2/2014.pdf

    Zmluva o dielo Euromax Púchov.pdf 

  Zmluva o dielo č.3.pdf

   Kúpna zmluva-špeciálne požiarne vozidlo.pdf

   Enviromentálny fond-zmluva o pomoci.pdf

  Nájomná zmluva Martin Balúch.pdf

  Dodatok č.2 k nájomnej zmluve.pdf

  Zmluva o dielo č.4.pdf

  Zmluva o poskytnutí právnych služieb.pdf

  Darovacia zmluva .pdf

  Zmluva o zverení majetku do správy.pdf

  Zmluva o poskytovaní právnych služieb.pdf

  Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuch.odpadu.pdf

   Mandátna zmluva.pdf

   Nájomná zmluva1.pdf

   Nájomná zmluva2.pdf

   Nájomná zmluva3.pdf

   Nájomná zmluva4.pdf

   Nájomná zmluva5.pdf

   Nájonmá zmluva6.pdf

   Zmluva o dielo č.5/2014.pdf

   Dodatok č.1 k zmluve č.4/2014.pdf

   Nájomná zmluva na hrobové miesto.pdf

  Dohoda o skončení nájomnej zmluvy byt č. 14.pdf

  Zmluva o dielo p. Hruštinec.pdf

  Dodatok ku zmluve Milan Delinčák BUKOV.pdf

  Generali-dodatok k zmluve č.2.pdf

  Dodatok č.1 k zmluve o účasti na projekte č. 2319426120130025.pdf

  T+T zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy.pdf

  Zmluva-odpredaj rodinného domu.pdf

  Darovacia zmluva-Bukov.pdf

  Nájomná zmluva za hrobové miesto.pdf

  Darovacia zmluva-Bukov .pdf

  Zmluva o odvádzaní odpadových vôd1.pdf

  Zmluva o odvádzaní odpadových vôd2.pdf

   Zmluva Technik service.pdf

  Dodatok č.4 k nájomným zmluvám 20bj.pdf

  Zmluva o odvádzaní odpadových vôd-HUMAVIK.pdf

  Zmluva o odvádzaní odpadových vôd-KKLK.pdf