• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Voľby 2014
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  SEPTEMBER-OKTÓBER   2013

   

  - Rozprávkový les – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v Plevníku

  - Šarkaniáda

  - Hračky z prírodnín – rodinné výtvory z jesenných plodov

  - prezentácia výtvorov z jesenných plodov na výstavke záhradkárov v DK

  - program pre prestárlych občanov obce v DK

  - Babka, dedko, vy ste naše všetko- program pre starých rodičov MŠ

  - Zvedavkov kalendár -aktivita pre deti

  - Zvedavko – Dopravko cestuje –grantový projekt  Nadácie Volkswagen 
    Slovakia pre spriatelené MŠ a rodičov

  - Svetový deň výživy, Svetový deň mlieka– aktivity pre deti

  - Deň hudby – 1.október

  - Deň úsmevu – 4.október

  - Svetový deň duševného zdravia – aktivity pre deti

  - branná vychádzka do prírody

  - vydanie časopisu MŠ – Zvedavko č.1

   

   

  NOVEMBER-DECEMBER  2013

   

  - Zvedavkova žiarivá noc, prezentácia a ochutnávka šalátov a zdravých
    nátierok

  - Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň nefajčenia

  - Mikuláš v MŠ, Mikuláš v obci

  - tvorivá vianočná dielňa

  - zdobenie perníčkov s deťmi

  - vydanie časopisu Zvedavko č.2

  - „Vianočné trhy MŠ“- prezentácia výrobkov detí, rodičov, zamestnancov MŠ
      k Vianociam v DK

  - „Čarovne hravé  Vianoce“- besiedka pre rodičov

  - návšteva 1.ročníka ZŠ v Predmieri

   

  JANUÁR-FEBRUÁR  2014

   

  - zápis do 1.ročníka ZŠ

  - zimná kĺzačka, vrecovačka

  - Snehový Guľko Bombuľko – súťaž v hádzaní snehových gúľ

  - Fašiangy -karneval

  - Týždeň digitálnych zručností

  -  zimná vychádzka s poľovníkom do prírody

   

  MAREC-APRÍL  2014

   

  - Materská škola má talent - prehliadka talentov

  - Deň otvorených dverí MŠ -zápis detí do MŠ, prezentácia, aktivity

  - vynášanie Moreny k Váhu

  - Deň Zeme – „Po stopách našej priateľky Zeme“ - využitie odpadového
     materiálu

  - Týždeň zdravia

  - Zvedavkove leporelo - návšteva miestnej knižnice

  - Mesiac hlasného čítania + kresba

  - vydanie časopisu MŠ- Zvedavko č.3

  - Tradičná Veľká noc v MŠ  – výstavka rodinných prác, ľudové tradície

  - Veľká noc v MŠ – šibačky, hľadanie veľkonočných čokoládových vajíčok

  - Deň narcisov

  - návšteva detí v hasičskej zbrojnici v obci

      

   

    MÁJ - JÚN  2014

   

  - účasť na hasičskom cvičení – pozorovanie, beseda

  - Lesná pedagogika – aktivity pre deti

  - Svetový deň rodiny (17.5.) – „Zvedavko -Zdravuľko“

  - besiedka ku Dňu matiek

  - návšteva polície v MŠ

  - MDD- týždeň detských radostí

  - MDD – súťažné popoludnie pre deti v obci, ukážka priamej práce hasičov pri
    likvidácii ohňa

  - tablo predškolákov

  - vydanie časopisu MŠ – Zvedavko č.4

  - rozlúčka s predškolákmi- slávnostná akadémia