• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Voľby 2016
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  Charakteristika zariadenia, personálne obsadenie

   

   

  Materská škola je umiestnená na rozhraní obcí Maršová a Rašov, spravovaná od 1.júla 2003

  OÚ v Maršovej – Rašove.

   

  Budova je jednoposchodová s dvoma herňami, samostatným školským dvorom, oplotením a novou prístavbou.

  Materská škola je umiestnená v adaptovanej budove bývalej ZŠ.V prízemí sa nachádza závetrie s dvoma vchodovými dvermi, šatne detí pre obe triedy, jedáleň pre obe triedy , ktorá slúži zároveň aj ako mini telocvičňa pre hornú triedu, kuchyňa, herňa pre mladšie deti, umyváreň pre deti, sociálne zariadenie pre personál, , kancelária vedúcej ŠJ,  kotolňa. Herňa malých detí je prepojená dreveným schodiskom s novou prístavbou v ktorej sa nachádzajú dve samostatné spálne pre obe triedy na spánok, relax a odpočinok.  Na medziposchodí sa nachádza sklad učebných pomôcok a na prvom  poschodí je herňa pre staršie deti, sociálne zariadenie. V podkroví budovy je umiestnená pracovňa riaditeľky. Poschodie a prízemie spája vnútorné schodisko. Budova má povalu a pivničné priestory.

  Pýchou našej MŠ je veľká záhrada vrátane zelene, hracích plôch pre deti ako aj dopravné ihrisko. Súčasťou záhrady sú stromy, kríky a samozrejme detské preliezky, lietadlo a pieskovisko. Školský dvor využívame nielen na hry s deťmi, ale v ňom realizujeme aj rôzne aktivity na rozvoj rozumovej, telesnej a duševnej stránky detí.

   

  Materská škola je dvojtriedna, nachádza sa pri novej bytovke a budove OÚ na rozhraní obcí Maršová a Rašov. Poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s dodatočne  odloženou povinnou školskou dochádzkou  a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu po dohode so zákonným zástupcom .

   

  V školskom roku 2015/ 2016  je zapísaných  41 detí, z toho je 13 predškolákov, 4-5 ročných detí je 17 , 3 – 4 ročných je 11.

  Odbornú pedagogickú starostlivosť  zabezpečujú štyri kvalifikované zamestnankyne a dve

  prevádzkové zamestnankyne sa starajú o poriadok, čistotu budovy MŠ a prípravu jedla :

   

               

                Bc. Kojišová Judita           -             Riaditeľka MŠ

                Ondrušová Marta              -             Učiteľka

                Mgr. Gӧrӧgová Ľudmila      -             Učiteľka

                Zdenka Kyšeľová              -             Učiteľka

                Smatanová Denisa            -             školníčka, kurič

                Smädišová Dagmar           -             kuchárka

                Gaňová Marta                   -              vedúca ŠJ

                                       

   

   

   

  Vyučovací jazyk je slovenský.