• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Voľby 2016
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  HISTÓRIA

  V roku 1952 bol založený futbalový klub pod názvom Telovýchovná jednota Sokol Rašov. Zakladajúcimi členmi a obetavými funkcionármi boli Jozef Jašo, Ľudovít Maljar (z Vrania), Štefan Kucmen, Štefan Lukáčik, Ladislav Tretinár a Jozef Adamec, ktorý športovcom opravoval kopačky. Aj keď sa futbal hrával v obci od roku 1928 nebol registrovaný. V dôsledku výstavby vodného diela Mikšová a zmeny  toku Váhu bolo zrušené futbalové ihrisko na Pažitiach, ktoré bolo v novej trase koryta Váhu. Náhradný pozemok bol určený v hone ,,Klincová cesta,, o výmere cca 1,9  ha. V roku 1962 bolo TJ Sokol odovzdané nové futbalové ihrisko vybudované pri Klincovej ceste podnikom Váhostav n. p. Tým sa dostala našej mládeži väčšia možnosť športovať, pretože ihrisko sa nachádza blízko obce a mládež môže svoj voľný čas stráviť na ihrisku. V roku 1971 sa uskutočnilo oplotenie ihriska telovýchovnej jednoty, na čom majú zásluhu športovci a mládežníci. Prvú koženú loptu ušil ručne z pár zodratých čižiem asi v roku 1928 Štefan Vrábel Beňovčík. Do vnútra vložil prasačí mechúr a kopalo sa všade kde bolo kúsok voľného priestoru. V roku 1930 bola zakúpená skutočná futbalová lopta. Peniaze (45,- Kčs) poskytol Ján Škola. Výstroj si hráči obstarali sami. Po vybudovaní prístavby KD v rokoch 1964 – 1966 dostali športovci i do užívania šatne, sprchy, sklad, zasadaciu miestnosť, čím sa zlepšili podmienky na ich činnosť.

  HISTÓRIA

  V roku 1952 bol založený futbalový klub pod názvom Telovýchovná jednota Sokol Rašov. Zakladajúcimi členmi a obetavými funkcionármi boli Jozef Jašo, Ľudovít Maljar (z Vrania), Štefan Kucmen, Štefan Lukáčik, Ladislav Tretinár a Jozef Adamec, ktorý športovcom opravoval kopačky. Aj keď sa futbal hrával v obci od roku 1928 nebol registrovaný. V dôsledku výstavby vodného diela Mikšová a zmeny  toku Váhu bolo zrušené futbalové ihrisko na Pažitiach, ktoré bolo v novej trase koryta Váhu. Náhradný pozemok bol určený v hone ,,Klincová cesta,, o výmere cca 1,9  ha. V roku 1962 bolo TJ Sokol odovzdané nové futbalové ihrisko vybudované pri Klincovej ceste podnikom Váhostav n. p. Tým sa dostala našej mládeži väčšia možnosť športovať, pretože ihrisko sa nachádza blízko obce a mládež môže svoj voľný čas stráviť na ihrisku. V roku 1971 sa uskutočnilo oplotenie ihriska telovýchovnej jednoty, na čom majú zásluhu športovci a mládežníci. Prvú koženú loptu ušil ručne z pár zodratých čižiem asi v roku 1928 Štefan Vrábel Beňovčík. Do vnútra vložil prasačí mechúr a kopalo sa všade kde bolo kúsok voľného priestoru. V roku 1930 bola zakúpená skutočná futbalová lopta. Peniaze (45,- Kčs) poskytol Ján Škola. Výstroj si hráči obstarali sami. Po vybudovaní prístavby KD v rokoch 1964 – 1966 dostali športovci i do užívania šatne, sprchy, sklad, zasadaciu miestnosť, čím sa zlepšili podmienky na ich činnosť.

  VEDENIE

  V súťažnom ročníku 1989/1999 pracoval 3K v zložení: predseda- Peter Vančík, tréner - Pavol Gombár a pokladník – Peter Baláž. Mimo tohto realizačného tímu treba vyzdvihnúť prácu a pomoc Pavla Papaja, ktorý zabezpečoval a zabezpečuje styk s okresným športovým vedením a organizačnú pomoc. V roku 2002 sme si pripomenuli 50. Výročie založenia ŠK. 27. Júla sa stretli starí, zaslúžilí športovci a funkcionári s terajšími aktivistami., ktorí vedú a udržiavajú športový život v obci. Za 50 rokov sa vymenilo nielen veľa hráčov, ale aj funkcionárov.
  I keď v rámci súťaži nedosiahli miestni futbalisti také úspechy ako susedné obce Plevník, Predmier, niektorí futbalisti, ktorí tu boli vychovaní neskôr obliekli aj dresy mužstiev v najvyšších ligových súťažiach. V miestnej organizácii začínal aj známy futbalový brankár František Smak, Štefan Vrábel, Stanislav Vrábel a Peter Kamas. Rudolf Michálek a Stanislav Vrábel štartovali za ŠK Ružomberok, za Predmier Anton Kadáček, Pavol Kadáček, Stanislav Kadáček, Vincent Okrucký a mnoho ďalších športovcov. V roku 2005 prebehla rekonštrukcia futbalového ihriska – položenie nového trávneho koberca. Predtým sa musela celá plocha ihriska upraviť a vybudoval sa zavlažovací systém. V rokoch 2007 a 2008 bol Stanislav Lacko ml. ocenený ako najlepší futbalista roka v Žilinskom kraji a Michal Čupec ako najlepší brankár roka 2007 v I.A triede. Popri mužoch sa do súťaží zapájajú aj žiaci.